Ärikliendi hinnakiri

Kehtiv alates: 01. juuli 2017 (avaldatud 22.05.2017)
Kinnitanud: Jüri Vau, TVC OÜ Juhatuse liige

1. saadetise vastuvõtmine ühik hind
1.1 Saadetise saabumise registreerimine1 saadetis 2,8000 €
1.2 Mahalaadimine siirde-; tõsteseadmega2 tõste 1,6800 €
1.3 Hoiustatava ühiku tõste/siire ladustamise kohale tõste 1,6800 €
1.4 Lahtise kauba mahalaadimine, ladustamisaluste koostamine4 töötaja tund 25,0000 €
2. Kauba defineerimine ja arvele võtmine (kesklaoteenuse korral) ühik hind
2.1 Saabunud arvedokumendi registreerimine saadetis 6,8000 €
2.1.1. Kaubarea andmete sisestamine laoinfosüsteemi rida 0,2700 €
2.1.2. Kaubaühikute lugemine ja registreerimine laoinfosüsteemis tükk 0,0150 €
2.1.3. Seerianumbri lugemine laoinfosüsteemi tükk 0,1500 €
2.1.4. Toote koguse tõste/siire ladustamise kohale tõste 1,6800 €
3. ladustamise hind ööpäevas ühik hind
3.1 Laokohal ladustamine Mõõdud: S: 1,2m x L: 0,8m x K: 1,4m (1,344m3; kaal 700kg)
1 – 50 laokohta laokoht 0,3600 €
51 – 100 laokohta laokoht 0,3400 €
101 – 200 laokohta laokoht 0,3200 €
201 – 400 laokohta laokoht 0,3000 €
3.2 Peenkauba laokoht S Mõõdud: S: 0,38m x L: 0,18m x K: 0,22m (0,015m3) laokoht 0,0166 €
3.3 Peenkauba laokoht M Mõõdud: S: 0,38m x L: 0,38m x K: 0,22m (0,032m3) laokoht 0,0333 €
3.4 Peenkauba laokoht L Mõõdud: S: 0,38m x L: 0,38m x K: 0,38m (0,055m3) laokoht 0,0555 €
3.5 Peenkauba laokoht XL Mõõdud: S: 0,38m x L: 0,56m x K: 0,38m (0,081m3) laokoht 0,0833 €
3.6 Ladustamine Kauba ladustamine mahu põhiselt m3 0,3600 €
4. Väljastustellimuse käitlus (kesklaoteenuse korral) ühik hind
4.1 Digitaalselt laekunud väljastustellimus tellimus 1,2800 €
4.2 Alternatiivkanali kaudu laekunud väljastustellimuse sisestamine5 tellimus 3,5200 €
4.3 Tellimuse rea käitlus rida 0,2700 €
4.4 Loendatav ühik tükk 0,0150 €
4.5 Seerianumbri lugemine laoinfosüsteemi tükk 0,1500 €
4.6 Individuaalse pakkeüksuse tõste/siire/korje ladustamise kohalt ja markeerimine pakkeüksus 0,2200 €
4.7 Dokumendi trükkimine A4/ühepoolne leht 0,0200 €
4.8 Pakkeüksuse koostamine ja markeerimine – karp pakkeüksus 0,4000 €
4.9 Pakkeüksuse koostamine ja markeerimine – alus pakkeüksus 2,8000 €
5. Saadetise väljastamine ühik hind
5.1 Hoiustatava ühiku väljastustellimuse registreerimine saadetis 2,8000 €
5.2 Hoiustatava ühiku väljastustellimuse registreerimine koos arveldusega saadetis 3,8000 €
5.3 Hoiustatud ühiku tõste/siire ladustamise kohalt tõste 1,6800 €
5.4 Pealelaadimine siirde-; tõsteseadmega2 tõste 1,6800 €
5.5 Lahtise kauba pealelaadimine4 töötaja tund 25,0000 €
6. Muud teenused ühik hind
6.1 Muud erakorralised tööd töötaja tund 35,0000 €
6.2 Väljaspool tööaega tellitud tööde (sh kiirkomplekteerimine) koefitsient korrutis 2,0000   
Hindadele lisandub käibemaks seaduses sätestatud suuruses.

1 Hinnakirja komponent rakendub juhul kui saadetise saabumisel TVC lao infosüsteemis puudub selle kohta eelinfo.
2 Hinnakirja komponent rakendub juhul kui Hoiuleandja või vedaja maha- või pealelaadimist ei teosta.
4 Teenus on kasutatav ainult eelneva kokkuleppe alusel (näiteks konteineri tühjendamiseks).
5 Teenustasu lisandub juhul kui Laopidaja sisestab alternatiivkanali kaudu laekunud tellimuse laoinfosüsteemi.

Eelmine hinnakiri kehtivusega kuni 30.06.2017