Terminaliteenus – saadetiste maha- ja pealelaadimine

Antud teenuse juures meie kõige suurem eelis on läbipaistvus ja soodne hind. Absoluutse läbipaistvuse loob meie iseteeninduse keskkond. See võimaldab veoettevõtte logistikutel sisestada saabuva kauba eelinfo ning sealjuures määrata, mis teenuseid ühe või teise mahalaetava ühiku korral TVC poolt teostada:
  • kaalumine
  • mõõtmine
  • dokumentide skaneerimine
  • transpordi dokumentatsiooni printimine ja lisamine ühikule
  • ühiku pildistamine
Sisestatud eelinfo põhjal saavad logistikud defineerida väljastustellimused enne, kui nad füüsiliselt kohal on. Väljastustellimuse raames saabuva kauba kohale jõudes informeerib meie infosüsteem automaatselt logistikut või otse autojuhti. Autojuht saab asuda terminali suunal teele kohe, kui kaup on kohal ning jäävad ära terminali sõitmised olukorras, kus kaupa veel kohal ei ole.
Tõhus infovahetus ja eelinfo olemasolu loovad uue taseme efektiivsuses! Seda nii terminaliteenust tarbiva kliendi, kui ka TVC jaoks. TVC terminaliteenuse soodne hind on tõhusalt korraldatud protsessi tagajärg.
Terminaliteenuse kliendid näevad kauba maha- ja pealelaadimist ning selle käigus registreeritud infot reaalajas. Reaalajas on ka nähtav osutatud teenuste ning ladustatud kauba hoiustamise hind. See on veoettevõtetele eriti suureks konkurentsi eeliseks oma kliendi teenindamisel, kuna võimaldab teostada oma osutatava teenuse hinna kalkulatsioonid enne, kui kaup on jõudnud sihtkohta.
TVC terminaliteenuse kasutamine ei sõltu teie kaubamahtudest. Oleme teie jaoks olemas “nii harva” või “nii tihti”, kui see teile vajalik on.
Enam ei pea te loobuma saadetisest, kuna teie ettevõtte masin on veel sõidus ning teil pole oma terminali, kuhu saadetisi kokku koguda.